مجمع عالی تشکل های کشاورزی در تعاون روستایی تشکیل میشود

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دیدار با مدیران عامل اتحادیه‌های مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، نکاتی را که باید در دستور کار تشکل های زیرمجموعه این سازمان در دوره جدید کاری قرار  گیرد، تشریح کرد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ حسین شیرزاد، رئیس جدید هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شنبه در دیدار با مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به تبیین پارامترهای راهبردی، ماموریت ها و چشم انداز و همچنین  نکات و توصیه هایی که می تواند منجر به توسعه اقتصادی شرکت های تعاونی زیر مجموعه شود،  پرداخت.

 

وی سرمایه پذیر کردن اتحادیه‌ها را امری ضروری در این زمینه برشمرد و گفت: در واقع اتحادیه ها باید با اتخاذ تدابیر لازم در امور مدیریت مالی تشکل ها‌، ارتباط خود را با سیستم بانکی کشور افزایش دهند .

 

دکتر شیرزاد پیگیری ایجاد شرکت‌های مدیریت واردات و صادرات بازرگانی  مانند"بتکا" که به امر توسعه و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی تولیدی کمک کنند را، از جمله اولویت های دیگری برشمرد که باید در دستور کار برنامه ریزی اتحادیه ها قرار بگیرد .

 

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در ادامه استفاده از باز تولید سرمایه اجتماعی در کنار دارایی های غیر مولد سازمان ‌را به عنوان یکی دیگر از راهکارها مورد توجه قرار داد وگفت: اگر اتحادیه ها به استفاده این قبیل دارایی‌ها اقدام کنند، با توجه به روند رو به رشد استهلاک دارایی‌های غیر مولد، وضعیت اقتصادی اتحادیه‌ها در صورت های مالی و جریان نقدینگی ارتقا می یابد.

 

وی در مورد راهکارهای استفاده از دارایی‌های غیر مولد، به شیوه هایی مانند استفاده از لیزینگ های مدت دار اشاره کرد و باز مهندسی  ترازنامه با استفاده از تجدید ارزیابی داراییها را مورد بحث قرار داد.

 

شیرزاد در بخش دیگری از سخنان خود به سایر همکاری های عملیاتی در افزایش سرمایه پذیری اتحادیه ها و بکارگیری حسابرسان و حسابرسان خبره و افراد حرفه ای  متخصص و جلب مشارکت سهامداربخش خصوصی اشاره کرد.

 

رئیس مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با اشاره به معضل هیئت مدیره چرخشی در برخی از اتحادیه ها گفت: هیئت مدیره چرخشی با نفی  اصل حاکمیت شرکتی و کاستن از اعتماد بانک ها و حتی وزارتخانه  و معاونت ‌های تخصصی آن، توان خود اتحادیه‌ها را در رایزنی‌های صنفی  و مجاری سازمانی مربوطه کاهش می‌دهد . کما اینکه تعدد در عضویت هیات مدیره شرکت‌های مختلف تبعات حقوقی و اقتصادی و اجتماعی نیز دارد.

 

شیرزاد در عین حال از مراعات ساختار سلسله مراتبی در تشکل ها و اتحادیه ها دفاع کرد و یادآور شد، اهمیت این مساله را در شورای مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز متذکر خواهد شد .

 

وی در ادامه تاکید خود بر این مساله به مثالی از تجربه تعاونی های کشاورزی در  ژاپن اشاره کرد و گفت: ژاپنی ها در این زمینه نظم آهنینی داشتند و در آن‌جا ارتباط با اتحادیه های استانی و محلی بدون کسب اجازه و هماهنگی روسای اتحادیه‌های مرکزی محال است.

 

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این دیدار صمیمی ضمن بیان مساله رویدادهای اخیر در منطقه خواستار توجه مدیران عامل اتحادیه ‌های مرکزی به حوزه بین الملل  و استفاده از تمام ظرفیت ها در این زمینه شد و گفت: به طور مثال از آنجا که برخی محصولات کشاورزی کشورمان از تعدادی کشورها وارد می‌شود که با آنها مراودات تجاری  نزدیک و همچنین تعهدات تجاری فیمابین داریم . انتظار می‌رود اتحادیه‌ها در انعقاد تفاهم نامه‌های موثر در تبادل دوجانبه محصولات، مسوولانه و هوشمندانه عمل کنند .

 

شیرزاد در واکنش به نظرات و دیدگاه های مطرح شده از سوی مدیران تشکل ‌های حاضر از تشکیل مجمع عالی تشکل‌های کشاورزی در سازمان تعاون روستایی خبر داد و افزود : این مجمع عالی می‌تواند به مانند کنفدراسیون بخش خصوصی کشاورزی عمل کند و در مقاطع زمانی تعریف شده  مشاوره و دیدگاه‌های لازم را نیز با وزیر جهاد کشاورزی در میان گذارد .

 

وی در این دیدار به برخی اولویت‌های دیگر مانند ساماندهی استفاده از تسهیلات  فایناس، یوزانس، و ریفاینانس و مشوق‌ها از مجرای اتحادیه ‌های مرکزی همچنین استفاده تعاونی های کشاورزی دانش بنیان در زیر مجموعه اتحادیه ‌ها ازفرصت هایی که توسط بانک مرکزی برای وزارت جهاد کشاورزی فراهم شده است، اشاره کرد.

در انتهای این نشست مهندس رحمت اله بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با بر شمردن ظرفیت ها، مسائل و مشکلات بخش، خواستار توجه بیشتر وزارت جهاد کشاورزی و سایر بخش ها و همچنین برون سپاری وظایف تصدی‌گری در حوزه‌های مختلف به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها با توجه به قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد بالا دستی شدند.

 

بنار در پایان به همکاری همدلی مدیران عامل اتحادیه‌های مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران  با مدیر عامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دکتر شیرزاد تاکید کرد .