تابلو فرش

تابلو فرش بافت استان خراسان جنوبی تهیه شده از پشم-پنبه و ابریشم